Visie

Stichting Witte Roos Purmerend wil werken aan de bevordering van de welzijn en harmonie tussen burgers. Wij willen bewerkstelligen dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialog samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij.

Missie

Stichting Witte Roos Purmerend staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en diversitiet heerst onder de burgers.

Kernwaarden die Stichting Witte Roos Purmerend uitdragen zijn:

  • Dialoog
  • Wederzijds begrip
  • Wederzijds respect

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *